שם:
טל':
אימייל:
 
 

 

     

 

פתרונות אבטחה לבית ולעסק

אנו מטפלים ב- 3 נושאים עיקריים המונעים סכנות במבנה שאינו מאובטח: הגנת פריצה, הגנת אש ובקרה. שלושת שכבות האבטחה הללו מספקים, למעשה, הגנה מלאה למבנה שלכם ומונעים ממנו להיות חשוף לסכנות אשר לחלקן אחראי האלמנט האנושי ולחלקן אחראי כוח עליון.

פתרונות הגנת פריצה

בתחום כמו הגנת פריצה אנו מספקים מערכת שהיא עצמה תלת שכבתית המתבססת על רכיבי גילוי, פיקוד ותגובה. הם פועלים בסדר בו ציינו אותם. רכיבי הגילוי הם גלאי פריצה מונחי אינפרה אדום, המזהים את הפורץ כפי שמזהים גוף חם בתנועה. באמצעות כיול הם ידעו להבחין בין פורץ בלתי חוקי לבין חתול או ציפור שעברו בשטח הפעולה. נעשה דיווח לרכיב הפיקוד, לוח הבקרה של המערכת. האחרונה מפעילה אמצעי תגובה שונים כמו סירנות או חייגן למוקד האבטחה, או שניהם יחדיו.

פתרונות הגנת אש

פתרונות הגנת אש זהים בתפעול שלהם לפתרונות הגנת פריצה, אלא שהגלאים מתוכנתים לזהות אש ממשית, ולא מקרה כללי של "גוף חם בתנועה" ככתוב בפרק הקודם: גלאי אש מזהה עשן או שריפה, מדווח לרכיב הפיקוד, והאחרון מפעיל תגובות מערכת כמו ספרינקלרים, חיוג שקט למוקד כיבוי או אזעקה, או שלושתם יחדיו.

פתרונות בקרה

פתרונות אלו נועדו לבקר את רחבת הכניסה או רחבת הפנים של המבנה, ולזהות שם סכנות בטרם התהוותן: פריצות, ניסיונות הצתה או בעירה שהתהוותה בשל עומסי חום. פתרונות בקרה אלו הנם מצלמות חוטיות במעגל סגור, באינטרנט, או אלחוטיות. עם המצלמות ניתן להשיג 2 מטרות חשובות: לזהות את הסכנה כשהגלאים מתריעים עליה, ולהבין היכן היא מתרחשת במדויק. המטרה השנייה היא לצרכי תיעוד במידה ותבקשו להגיש תלונה משטרתית או לצרכי דיון משפטי.  

 

 

45 (1)
45 (2)
45 (3)
45 (4)
45 (5)