מערכות אזעקה לבית 

מערכת אזעקה לבית מורכב מ- 3 סוגים של מוצרים: פיקוד, גילוי ותגובה. סדר הפעולה בו מתחיל באביזר הגילוי שמתחקה אחר הפריצה ומפעיל את מוצרי הפיקוד. האחרונים, שהם רכזת מערכת האזעקה ולוח המקשים (שמשמש כלוח בקרה) מפעילים אמצעי תגובת מערכת להגנה מהפריצה: אזעקה, דיווח שקט למוקד אבטחה באמצעות חיוג אליו, או שילוב של השניים. יצוין כי ברוב רובם של המקרים, בחירת מערכת אזעקה אינה לשיקולו הבלעדי של הדייר, אלא של חברת האבטחה בהתאם לאפיון שהיא עורכת בביתו. יחד עם זאת, נביא כאן בפתיחת דברינו חלק מהעקרונות המנחים בבחירה ובהמשך נספק דוגמאות של מערכות אזעקה בהן מקובל להשתמש כיום.

קביעת סוג מערכת האזעקה נעשית על פי אפיון המבנה

במסגרת האפיון של המבנה – מתחקים עובדי חברת האבטחה אחר כשלי האבטחה ונקודות התורפה במבנה, ושם הם יציבו גלאים שרלוונטיים לסוגיה. כל גלאי מוגדר במערכת "אזור". כל מערכת מוגבלת בכמות אזוריה, ועל כן בכמות הגלאים שניתן לחבר אליה. קביעת זהותה של המערכת נעשית בהתאם לקביעת כמות הגלאים. כאשר שם דגם של מערכת אזעקה מסוימת פותח בספרה 8 ואחריו רצף של מספרים – אין הכוונה שיש באותה מערכת 800+ או 8,000+ חיבורי גלאים, אלא שיש 8 מקומות לחבר גלאים על המערכת עצמה, ובסך הכל 100+ גלאים שיכולים להתחבר אליה (על פי המספר שרשום מימין ל- 8. ניתן לחבר את יתר הגלאים למרחיבי אזורים, שהם המקבילים למפצלי חשמל בתחום רכזות האבטחה). לדוגמה, כרטיס פימא דגם הנטר 8144 הנו כרטיס עם 8 מקומות לחיבור על כרטיס המערכת עצמו. המערכת כמכלול יכולה לקבל בסך הכל 144 חיבורי גלאים, מתוכם 144-8=136 על מרחיבי אזורים: כרטיסים אלקטרוניים חיצוניים שמחוברים למערכת. 

מערכות אזעקה של פימא

קפטן 6 – מערכת אזעקה אליה ניתן לחבר 6 גלאים בלבד.
 
קפטן 8 – מערכת אזעקה אליה ניתן לחבר 16 גלאים ל- 16 אזורים שונים, מתוכם 8 אליה עצמה ואת היתר למרחיבי אזורים.
 
מערכות אזעקה מרובות גלאים – מערכות מסדרת 8, בהן הספרה 8 מבטאת את 8 הגלאים שניתן לחבר למערכת. יתר הספרות הן מספר שלם המורכב מעשרות או מאות גלאים שהמערכת יכולה לקלוט רק אותם ולא יותר מכך. לכן, המערכת יכולה לעבוד עם עוד עשרות או מאות גלאים שכלל לא מחוברים אליה אלא למרחיבי אזורים (מאריכים, בטרמינולוגיה של אבטחה ומיגון). אם מחברים אפילו גלאי אחד יותר לאותם מרחיבים, היא לא תקלוט אותו. לדוגמה, פימא האנטר 832 יכולה לעבוד עם עד 32 גלאים: 8 מתוכם על המערכת עצמה ו- 24 על מרחיבי אזורים. פימא 896 יכולה להכיל עד 96 גלאים, 8 מתוכם עליה ישירות ו- 88 על מרחיבי אזורים.
 
מערכות אזעקה לא ביתיות – מערכות אזעקה המשרתות עסקים. הן עובדות כמו מערכות אזעקה ביתיות אך מכילות גם תקנים טכנולוגיים המסייעים למשרדים ועסקים, למשל מערכת אזעקה תקן 1337 היא מערכת אזעקה פימא 8144 עם 144 אזורים, בתוספת תקנים טכנולוגיים שונים להצבה בעסקים ובמשרדים.

מערכות אזעקה של פירמות בינלאומיות

פאוור מקס פרו – מערכת אזעקה של 30 גלאים בה ניתן לתכנת גלאים שיעבדו רק ביום או רק בלילה לצד גלאי 24 שעות.
פאוור מסטר – מערכת אזעקה של חברת ויסוניק הבינלאומית. פועלת אלחוטית. חדשנית, קלה לשימוש ויעילה לתפעול.